• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: Bel met Veilig Thuis: 0800-2000
 • Alarmnummer: 112
 • Apotheek: Zuider Apotheek, St. Jacobslaan 339, (024) 355 03 00
 • Bel- en Herstellijn gemeente Nijmegen: 14 024
 • Brandweer: (024) 329 75 99
 • Breng Klantenservice: 0900 266 63 99; van ma t/m za van 08:00-19:00 uur
 • Bureau Toezicht: 14 024
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 365 76 57
 • Dar Klantenservice: ook Grofvuilservice: (024) 371 60 00
 • De Lindenberg: (024) 327 39 11
 • Dierenambulance: (024) 355 02 22
 • Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
 • Gemeente Nijmegen: 14 024
 • GGD: 088-1447144
 • Huisartsenpost Nijmegen en omstreken: 0900 88 80
 • Kindertelefoon: 0800 04 32
 • Langer Thuis in Nijmegen (voorheen Swon): 088-001721
 • Lux: 0900 589 46 36
 • Mantelzorg Nijmegen: 088-0011333
 • Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000
 • Meldpunt Kindermishandeling: 0800 – 2000
 • Milieupolitie: 14 024
 • Politie: 0900 88 44; wijkagenten Marcel Rutten en Penny Wiss
 • Radboudumc: (024) 361 11 11
 • Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
 • Slachtofferhulp: (024) 323 33 22, 0900 0101
 • Sociaal Wijkteam Zuid: 088 00 11 300
  Voor vragen en problemen rond ziekte en beperkingen, zelfstandig wonen en voorzieningen, zo veel mogelijk oplossingen in de buurt
 • Stadsschouwburg en Vereeniging: (024) 322 11 00
 • Sterker sociaal werk: 088-0011333
 • STIP Zuid Info en advieslijn: (024) 350 20 00, Wijkcentrum De Schakel, Archimedesstraat 9
  Openingstijden: maandag 09:30-12:30 uur, dinsdag 13:30-16:30 uur en vrijdag 09:30-12:30 uur
 • Talis: 06-50 69 60 54
 • VPTZ: (024) 3789090 / 06-132110731
 • Wijkregisseur Zuid 14 024
 • Zelfmoordpreventie: 113
 • ZZG-zorggroep: (024) 366 57 77