bedevaart naar kevelaerAl jaren (zelfs al meer dan 2 eeuwen) organiseert de Nijmeegse Broederschap de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer .

Dit jaar is gekozen voor het Thema: Heer naar wie zouden we gaan.

De bedevaart vindt plaats op Zondag 26 Mei 2019.

Per bus vertrekken de deelnemers vanaf verschillende opstappunten naar Kevelaer.

Om 9 uur wordt er in processie gelopen naar de genadekapel op het kerkplein waar een bloemenhulde wordt gebracht en een kleine gebedsviering is.

Om 10.00u. is de gezongen H.Hoogmis in de Basiliek St Marien die gewijd is aan Maria.

Deze kan iedereen op eigen gelegenheid bezoeken.

Om 14.00 is er een meditatieve viering met aansluitend rond 15 uur Koffie met gebak.

Om 16 uur is er een dankdienst en rond 17.00 u. vertrekt de bus weer richting Nijmegen.

Deelname aan deze bedevaart kost 25 euro incl. busvervoer en koffie en gebak.

Inschrijving/betaling vóór 15 mei op bankreknr. NL35INGB0000044689 t.n.v. Nijmeegse Processie naar Kevelaer Onyxstr. 27 6534 XW Nijmegen.

Informatie en aanmelding : Antoon Bartels 06-53895855.

Mary Wesselkamp 06- 82188050 mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zaterdagavond 25 Mei, vertrekt er ook een voettocht naar Kevelaer (georganiseerd door de NIVON Lange Afstands Wandelgroep Nijmegen) Afstanden: 33, 40 en 50 km.

Voorafgaand wordt om 19.30 in de St Jacobskapel (Glashuis 4 Nijmegen) een korte dienst gehouden geleid door de Broederschap samen met de deelnemers aan de voettocht.

De wandelgroep sluit zondagmorgen om 9 uur aan bij de processie van de bedevaartgroep, bij de gebedsviering bij de genadekapel en de Hoogmis.

Inlichtingen over deze voettocht: Antoon Janssen, tel. 024-323 79 45 en/of Jo Jansen, tel. 024-641 77 05
Zie ook de onderstaande website:
Website: Nijmeegse processie Kevelaar.
Website: St.Jacobskapel Nijmegen.