DE GROENESTRAATKERK IN NIJMEGEN WORDT WOENSDAG 22 NOVEMBER ROOD AANGELICHT. NET ALS HONDERDEN ANDERE KERKEN WERELDWIJD EN TIENTALLEN KERKEN EN ANDERE GEBOUWEN IN NEDERLAND DOET DE KERK MEE AAN DE ACTIE #REDWEDNESDAY. MET DEZE ACTIE VRAAGT DE KATHOLIEKE HULPORGANISATIE KERK IN NOOD (ACN) AANDACHT VOOR VRIJHEID VAN GODSDIENST EN HET LOT VANTALLOZE VERVOLGDE, ONDERDRUKTE EN BEDREIGDE GELOVIGEN IN DE HELE WERELD.

In Nederland deden in 2022 maar liefst 150 kerken mee. In Nijmegen doen twee kerken aan de actie meer: de Groenestraatkerk en de Maria Geboortekerk. In de Groenestraatkerk wordt 's avonds ook een Vesperdienst gevierd voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. Deze viering begint woensdag 22 november om 19.00 uur.

RedWednesday is een internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om bewustzijn te creëren voor het mensenrecht op vrijheid van godsdienst.

De vervolging van gelovigen neemt wereldwijd toe. Uit eigen onderzoek van Kerk in Nood blijkt dat liefst 62 van de 196 landen wereldwijd (32%) aanzienlijke schendingen kennen. In 47 landen verslechterde de situatie sinds de publicatie van het vorige rapport. En slechts negen landen kenden verbetering. Ook viel op dat de straffeloosheid over de hele wereld is toegenomen. In 36 landen (18%) worden aanvallers zelden of nooit vervolgd voor hun misdaden. Christelijke minderheden zijn relatief vaak slachtoffer. Staten, jihadistische groepen en religieuze nationalisten hebben het in diverse landen op hen gemunt.

Licht in de duisternis
Het stilzwijgen van de internationale gemeenschap draagt bij aan deze cultuur van straffeloosheid, net name voor regimes die als strategisch belangrijk voor het Westen worden beschouwd, zoals China en India. Zij worden niet onderworpen aan internationale sancties of andere gevolgen voor hun schendingen van de godsdienstvrijheid. Hetzelfde geldt voor landen als Nigeria en Pakistan.

Met het thema van dit jaar, "Wees een licht in de duisternis voor mensen die vervolgd worden om hun geloof", roept Kerk in Nood Nederland daarom mensen op om te bidden, om hun stem te laten horen en om concrete steun te bieden aan wie lijden vanwege hun geloof. Naast rood aangelichte kerken zijn er posters te bestellen die mensen op hun raam kunnen hangen om op RedWednesday aandacht voor hen te vragen en hun solidariteit te betuigen.

Kijk voor meer informatie RedWednesday en over de wereldwijde situatie en de ontwikkelingen ten aanzien van godsdienstvrijheid op redwednesday.nl.