Stefanie Blokhuizen: de wooncrisis moet worden aangepakt.
Tijdelijk Minister voor Wonen trekt drie weken door Nederland op zoek naar oplossingen.

stefanie blokhuizenHet gaat niet goed met het wonen in Nederland. Daarom heeft Stefanie Blokhuizen zichzelf benoemd tot tijdelijk Minister voor Wonen. Er is een tekort aan woningen (331.000). Het aantal daklozen is de laatste tien jaar verdubbeld. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang (in sommige steden wel tot 15 jaar). De sfeer in de wijken verandert en de woningen moeten duurzamer. De tijdelijk minister praat met bewoners en deskundigen over mogelijke oplossingen.

Jongeren vinden moeilijk een woning en zijn gedwongen langer thuis te blijven wonen. De overlast in de wijken stijgt. Ook wonen mensen in slecht geïsoleerde huizen terwijl de energierekening de komende jaren alleen maar blijft stijgen.

Vroeger was er een minister voor Wonen. Omdat er nu geen minister voor Wonen in het kabinet zit, is er nu tijdelijk een minister voor Wonen opgestaan: Stefanie Blokhuizen. Deze Minister voor Wonen gaat het land in om te kijken wat er speelt en welke oplossingen er zijn voor een
nieuwe, ‘echte’ minister om mee aan de slag te gaan. Zij spreekt met huurders, met mensen die in de wijken werken en met verschillende deskundigen o.a. van het Planbureau voor de Leefomgeving, van het Nibud (Arjan Vliegenthart), van Urgenda (Marjan Minnesma), hoogleraar Johan Conijn, diverse wethouders en vele anderen.

Tijdelijk minister Blokhuizen: “het wordt tijd dat het volgend kabinet zich echt in gaat zetten om de wooncrisis op te lossen. Het huidige kabinet is wel met wat maatregelen gekomen, maar dit zijn doekjes voor het bloeden. Tijdens de coronacrisis werd het extra duidelijk hoe belangrijk het is voor iemand om een goed dak boven je hoofd te hebben. In plaats van achter de beleidstafels te zitten zal de minister snel aan de slag moeten gaan. Er zijn veel partijen in het veld die staan te trappelen om samen de schouders er onder te zetten.”

De tijdelijke minister voor Wonen brengt de oplossingen onder de aandacht bij het grote publiek en bij de politiek en hoopt dat er na de verkiezingen een Minister voor of van Wonen komt. Haar oproep is: Volg mij via Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. Deel vooral ook jouw eigen goede oplossingen en ideeën. Wil je meer weten kijk dan op: www.ministervoorwonen.nl